telefon wsparcia
800 280 900

Ten telefon przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Jeżeli nie masz jeszcze 18 lat, zadzwoń pod numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116111.

Doświadczyłaś(-eś) przemocy seksualnej od ludzi Kościoła? Przygniata Cię zło, które ujawniło się w Kościele? Chcesz o tym porozmawiać?

  • Zadzwoń na bezpłatny telefon wsparcia w każdy wtorek w godz. 19–22 – rozmowy prowadzone są anonimowo, cierpliwie i dyskretnie.
  • Uzyskasz życzliwą i rzetelną informację, pomoc i poradę.
  • Możemy skontaktować Cię z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami, duszpasterzami.
  • Możemy też pomóc w zgłoszeniu przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych i państwowych.
  • Prowadzimy grupę wsparcia dla osób, które doświadczyły przemocy w Kościele.

Aktualności

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” ma już 5 lat

Zranieni, ale nie opuszczeni! Modlitwa za osoby skrzywdzone przemocą seksualną w Kościele

Nabożeństwo odbędzie się 10 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 20.00 w parafii Opatrzności Bożej w Wesołej, przy ul. Piotra Skargi 2, 05-075 Warszawa-Wesoła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Link do wydarzenia


Inicjatywa „Zranieni w Kościele” bez pieniędzy na działalność w 2022 r.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na prośbę o dołączenie do grona Patronów ZwK oraz finansowe wsparcie Inicjatywy bezpośrednio na nasze konto. Na pewno nie ograniczymy podstawowej działalności, ale w tej sytuacji nie wykluczamy, że będziemy musieli sięgnąć po inne sposoby finansowania – mówi Katarzyna Sroczyńska, rzeczniczka Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

Pobierz dokument


150. dyżur Inicjatywy „Zranieni w Kościele”

Do tej pory trzynaścioro dyżurujących psychoterapeutek i psychoterapeutów odebrało aż 414 telefonów. Organizacja dyżurów telefonu wsparcia możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu, które Inicjatywa otrzymuje od darczyńców. W tej chwili Inicjatywa „Zranieni w Kościele” ma pieniądze na prowadzenie działalności w obecnej formie tylko do końca 2021 roku.

Pobierz dokument


Podsumowanie interwencji kryzysowej Inicjatywy „Zranieni w Kościele”

Dodatkowe dyżury telefonu wsparcia Inicjatywy „Zranieni w Kościele” zorganizowane w ramach specjalnego programu interwencji kryzysowej odbywały się przez 12 dni, od 15 do 26 września 2021 roku. Pięcioro psychoterapeutów w ciągu ponad 36 godzin odebrało 27 telefonów od 26 osób. Zdecydowaną większość wśród dzwoniących stanowiły osoby dotknięte przemocą, nie tylko seksualną, ale także psychiczną, w wieku dorosłym.

Pobierz dokument


Program wsparcia kryzysowego dla osób dotkniętych przemocą w Kościele

Licząc się ze skutkami, jakie może wywołać publikacja raportu komisji dominikańskiej, Inicjatywa „Zranieni w Kościele” zdecydowała o uruchomieniu programu wsparcia kryzysowego. Od dziś, 15 września, aż do niedzieli 26 września codziennie między godziną 19.00 a 22.00 pod numerem 800 280 900 dyżurować będą psychoterapeuci, wysłuchując osób skrzywdzonych, dając im pierwsze wsparcie oraz udzielając informacji o możliwości otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej czy duchowej, a także kierując je do odpowiednich i zaufanych specjalistów.


Zostań Patronem Inicjatywy „Zranieni w Kościele”

22 czerwca 2021 r. ruszył profil „Zranionych w Kościele” na portalu Patronite.pl (patronite.pl/zwk). Serdecznie zapraszamy do nowej formy wspierania działalności Inicjatywy!

List do osób skrzywdzonych przemocą seksualną przez ludzi Kościoła

Wciąż można dołączyć do grupy wsparcia dla osób zranionych przemocą seksualną w Kościele

Kiedy?  Raz w miesiącu, w soboty w godzinach 15.00-18.00. (Dokładny harmonogram spotkań zostanie podany osobom przyjętym do grupy).

Gdzie?  W Warszawie, w Pracowni Dialogu przy ulicy Freta 20/24 A

Dla kogo?  Dla osób z całej Polski, skrzywdzonych przemocą seksualną w Kościele.

Kto prowadzi grupę?  Profesjonalne psychoterapeutki związane z Pracownią Dialogu i Inicjatywą Zranieni w Kościele

Jak się zapisać do grupy?  Mailowo, pisząc na adres: [email protected], lub telefonicznie, dzwoniąc we wtorki w godzinach 19.00-22.00 pod numer 800 280 900

Każda osoba, która chce się zapisać do grupy, zostanie zaproszona na spotkanie konsultacyjne.

Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne.

Fotografia papieża Franciszka

papież Franciszek,
List do Ludu Bożego
sierpień 2018 r.

„Zlekceważyliśmy i opuściliśmy maluczkich. […] Cierpienie tych ofiar to skarga, która wznosi się do nieba, dotykająca duszy, a która przez długi czas była ignorowana, ukrywana lub wyciszana. […] Jako Lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie ból naszych braci zranionych na ciele i na duszy”.

O telefonie wsparcia

1. Co

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych. Otwarty jest również na wszystkich, dla których te grzechy ludzi Kościoła stały się zgorszeniem i przyczyną utraty zaufania do całej wspólnoty wiary. Inicjatywę tworzą świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez ludzi Kościoła. Czujemy się odpowiedzialni za los osób zranionych we wspólnocie wiary i za nasz Kościół – dlatego chcemy zrobić co w naszej mocy, aby pomóc pokrzywdzonym.

Telefon 800 280 900 przeznaczony jest dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie zachęcamy do kontaktu z Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111.

2. Dlaczego

Rzeczywiste dobro Kościoła to dobro osób skrzywdzonych, a nie ochrona wizerunku instytucji. Osoby zranione potrzebują wysłuchania i wsparcia, by móc wypowiedzieć własny ból we wspólnocie wiary. Zgodnie ze stanowiskiem papieża Franciszka i Konferencji Episkopatu Polski osobom pokrzywdzonym przez duchownych należy się „nasza wdzięczność za wielką odwagę”, gdy zgłaszają doznaną krzywdę – a „największym zgorszeniem w tej sprawie jest ukrywanie prawdy” przez instytucje powołane do ochrony najsłabszych.

3. Po co

Celem Inicjatywy jest udzielanie wsparcia osobom, które – zranione przemocą seksualną w Kościele – szukają życzliwej pomocy. Zachęcamy pokrzywdzonych do podzielenia się swoim doświadczeniem z ludźmi wyznającymi wiarę, która im samym była lub nadal jest bliska. Chcemy wysłuchać tych osób, udzielić im informacji o możliwościach otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej czy duchowej, oraz skierować do odpowiednich i zaufanych specjalistów.

4. Jak

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” oferuje możliwość uzyskania życzliwej informacji, pomocy i porady. Dyżury telefoniczne pełnione są regularnie w każdy wtorek w godzinach 19.00–22.00 przez odpowiednio przygotowane osoby. Rozmowy prowadzone będą anonimowo, bezpłatnie, cierpliwie i dyskretnie. Zależy nam, żeby kontakt telefoniczny był wsparciem do dalszego działania. Wszystkim, którzy będą tego potrzebowali, będziemy umożliwiali osobisty kontakt z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami, duszpasterzami. Możemy też pomóc w zgłoszeniu przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych i państwowych.

5. Kto

„Zranieni w Kościele” to inicjatywa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Laboratorium „Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Współpracujemy ze specjalistycznymi instytucjami: Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Stop Przedawnieniu oraz z wybranymi psychologami, terapeutami, duszpasterzami i prawnikami. Działamy na własną odpowiedzialność, ale w porozumieniu z biskupami obu diecezji warszawskich oraz z innymi pasterzami Kościoła.

6. Gdzie

Organizatorzy Inicjatywy „Zranieni w Kościele” i większość instytucji współpracujących mają siedziby w Warszawie, ale bezpłatny Telefon wsparcia działa na terenie całej Polski.

„Ból i cierpienie osób pokrzywdzonych wymagają od wszystkich – od biskupów i przełożonych zakonnych, od duchownych i świeckich – bezwarunkowego zaangażowania w proces zgłaszania, wysłuchiwania, naprawy i zapobiegania tego rodzaju przestępstwom”.

Fotografia biskupa Gądeckiego

abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, luty 2019 r.

Inicjatorzy i instytucje współpracujące

Telefon Wsparcia „Zranieni w Kościele” to inicjatywa:

Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie to stowarzyszenie osób, które chcą świadomie przeżywać swoje powołanie katolików świeckich. Jego członkom zależy na tym, by aktywnie, odpowiedzialnie i twórczo uczestniczyć w życiu społecznym oraz rozwijać swoją wiarę.

KIK Warszawa od 1956 roku działa w 4 głównych obszarach: formacji, aktywności społecznej, wychowania oraz kultury. Formacja religijna i intelektualna dokonuje się poprzez dni skupienia, rekolekcje, konferencje i spotkania. Społeczne zaangażowanie znajduje odbicie w inicjatywach i projektach obywatelskich, działalności charytatywnej oraz pomocy rozwojowej i humanitarnej. Działania na rzecz wychowania to przede wszystkim tematyczne spotkania grup dziecięcych i młodzieżowych oraz organizacja obozów letnich i zimowych. KIK Warszawa podejmuje również działania kulturalne i artystyczne: koncerty, wystawy, spotkania autorskie i wiele innych.

Ważnym celem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest tworzenie przestrzeni dialogu, (w tym ekumenicznego i międzyreligijnego) oraz swobodnej wymiany myśli i poglądów, a także środowiska, w którym dba się o relacje i wzajemne zrozumienie.

Po ponad 60-ciu latach działania, do KIK-u obecnie należy około 1700 członków działających w kilkunastu sekcjach tematycznych. W ciągu roku ponad 100 wolontariuszy organizuje spotkania oraz około 40 obozów dla prawie 600 dzieci i młodzieży. Klub pomaga także w 5 krajach w Europie i poza nią.

Więcej: www.kik.waw.pl

Laboratorium „Więzi”

Laboratorium „Więzi” to chrześcijański, niezależny i interdyscyplinarny think tank środowiska skupionego wokół kwartalnika „Więź” i serwisu publicystycznego Wiez.pl. Siłą napędową ośrodka jest Zespół Laboratorium „Więzi”, w którego skład wchodzi ponad 60 osób: naukowców, ekspertów, analityków, twórców oraz publicystów zaangażowanych w poszerzanie naszego rozumienia świata.

Początki WIĘZI to rok 1958, gdy młodzi działacze katoliccy zaczęli wydawać miesięcznik pod tą nazwą. Jego redaktorem naczelnym został Tadeusz Mazowiecki, który sprawował tę funkcję aż do roku 1981. Przez lata rozwijały się również inne formy działania środowiska, służące tym samym celom, co pismo.

Laboratorium i jego zespół analizuje i komentuje wydarzenia w Polsce, Europie i świecie. Organizuje wykłady, spotkania i dyskusje – zarówno kameralne seminaria czy warsztaty, jak i duże spotkania międzynarodowe (na przykład Zjazd Gnieźnieński). Poprzez swoje publikacje i działania zespół Laboratorium pragnie umacniać aksjologiczne fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.

Patrząc na świat przez pryzmat wiary, członkowie Laboratorium chcą nie tylko opisywać, ale też kształtować polską religijność XXI wieku – świadomą, dojrzałą, pogłębioną duchowo, otwartą na spotkanie ze światem i zaangażowaną społecznie. Wspierają w postawach polskich katolików wierność chrześcijańskim korzeniom i mądry krytycyzm, symbiozę głębokiej tożsamości z otwartością.

Więcej: www.wiez.pl

Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu

Głównym celem Fundacji jest wspieranie i rozwój psychoterapii zgodnie ze standardami profesjonalnymi i etycznymi oraz działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka w jego wszystkich aspektach: psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym. Fundacja zajmuje się również psychoedukacją i chętnie podejmuje współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, którym bliskie są kwestie związane z psycho-fizyczno-duchowym dobrostanem i rozwojem człowieka. Stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Dużych Rodzin 3+, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacją Humanites, Klubem Inteligencji Katolickiej oraz Zakonem Kaznodziejskim Dominikanów.

Działania Fundacji są skierowane do osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie, mają problemy w relacjach z innymi lub z sobą samym, cierpią z powodu objawów, przeżywają kryzysy życiowe, nie są zadowolone ze swojego funkcjonowania. Fundacja prowadzi między innymi niepubliczny ośrodek pomocy psychologicznej. Wszyscy członkowie zespołu ośrodka pracują pod stałą superwizją oraz podnoszą swoje kwalifikacje poprzez konferencje, szkolenia i cotygodniowe zebrania kliniczne.

Ośrodek pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, integrując go z osiągnięciami innych szkół psychoterapii, przede wszystkim systemowej i humanistycznej.

Więcej: www.pracowniadialogu.pl

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” jest współfinansowana przez Fundację Świętego Józefa

Fundacja Świętego Józefa - logo

Współpracujemy ze specjalistycznymi instytucjami:

Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum

Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacją Stop Przedawnieniu

oraz z wybranymi psychologami, terapeutami, duszpasterzami i prawnikami.

Działamy na własną odpowiedzialność, ale w porozumieniu z biskupami obu diecezji warszawskich oraz z innymi pasterzami Kościoła.

Inicjatorzy

Logo Klubu Inteligencji KatolickiejLogo Klubu Inteligencji KatolickiejLogo Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu

Najczęściej zadawane pytania

1. Do kogo jest skierowana Inicjatywa „Zranieni w Kościele”?

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla dorosłych osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Telefon zaufania adresowany jest przede wszystkim do osób skrzywdzonych wykorzystywaniem seksualnym – czy to obecnie, czy w przeszłości – oraz do ich najbliższych. Otwarty jest również na osoby dotknięte innymi formami przemocy w Kościele oraz na tych, dla których te grzechy ludzi Kościoła stały się zgorszeniem i przyczyną utraty zaufania do całej wspólnoty wiary.

2. Kto jest inicjatorem „Zranionych w Kościele”?

Inicjatywę tworzą świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez ludzi Kościoła. Czujemy się odpowiedzialni za los osób zranionych we wspólnocie wiary i za nasz Kościół – dlatego chcemy zrobić, co w naszej mocy, aby pomóc osobom pokrzywdzonym.

„Zranieni w Kościele” to inicjatywa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie (www.kik.waw.pl), Laboratorium „Więzi” (www.wiez.pl) oraz Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu (www.pracowniadialogu.pl).

Współpracujemy także ze specjalistycznymi instytucjami: Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Stop Przedawnieniu oraz z wybranymi psychologami, terapeutami, duszpasterzami i prawnikami.

3. Dlaczego powstała Inicjatywa „Zranieni w Kościele”?

Rzeczywiste dobro Kościoła to dobro osób skrzywdzonych, a nie ochrona wizerunku instytucji. Osoby zranione potrzebują wysłuchania i wsparcia, by móc wypowiedzieć własny ból we wspólnocie wiary. Potrzebują również profesjonalnego wsparcia, które chcemy im zapewnić.

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem papieża Franciszka i Konferencji Episkopatu Polski osobom pokrzywdzonym przez duchownych należy się „nasza wdzięczność za wielką odwagę”, gdy zgłaszają doznaną krzywdę. Jesteśmy – jeśli zajdzie taka potrzeba – gotowi im w tym pomóc.

4. Czy rozmowy telefonicznie są anonimowe?

Tak, gwarantujemy dyskrecję i anonimowość osoby dzwoniącej, o ile nie zdecyduje ona inaczej. Rozmowy nie są nagrywane.

5. Czy oprócz telefonu mogę liczyć na inne wsparcie?

Oferujemy możliwość uzyskania życzliwej informacji, pomocy i porady. Zależy nam na tym, żeby kontakt telefoniczny był wsparciem do dalszego działania. Dlatego wszystkim, którzy tego potrzebują, umożliwiamy osobisty kontakt z zaufanymi specjalistami: psychologami, prawnikami, duszpasterzami. Możemy też pomóc w zgłoszeniu przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych i państwowych. Ponadto prowadzimy grupę wsparcia dla osób skrzywdzonych przemocą seksualną w Kościele (dla osób z całej Polski).

6. Kto odbiera telefony?

Telefony odbierają odpowiednio przygotowani psychologowie i psychoterapeuci, którzy udzielają wsparcia z zachowaniem profesjonalizmu i wszelkich zasad etyki zawodowej.

7. Czy to inicjatywa kościelna?

„Zranieni w Kościele” to inicjatywa świeckich katolików i katoliczek. Działamy na własną odpowiedzialność, ale w porozumieniu z biskupami obu diecezji warszawskich oraz innymi pasterzami Kościoła. Rozumiemy Kościół jako wspólnotę wszystkich wiernych – w tym sensie jest to inicjatywa kościelna. Do grona inicjatorów nie należy jednak Kościół instytucjonalny czy jego poszczególne instytucje.

8. Kiedy można dzwonić na telefon wsparcia?

Dyżury telefoniczne pełnione są w każdy wtorek w godzinach 19.00–22.00.

9. Czy można się z wami skontaktować w inny sposób?

Wszystkie osoby skrzywdzone zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Mail, który podajemy na stronie, służy do celów informacyjnych, nie zaś do udzielania wsparcia.

Dziennikarzy zachęcamy do kontaktu pod wskazanym adresem lub z rzecznikiem prasowym Inicjatywy – Katarzyną Sroczyńską (500 236 269).

10. Czy pomagacie osobom z całej Polski?

Organizatorzy Inicjatywy „Zranieni w Kościele” i większość instytucji współpracujących działają w Warszawie, ale nasz telefon jest otwarty na każdego. W miarę możliwości będziemy starali się pomóc także osobom z innych regionów Polski.

11. Mam mniej niż 18 lat. Czy mogę do was zadzwonić?

Telefon „Zranieni w Kościele” jest skierowany do osób pełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia zachęcamy do dzwonienia pod numer 116111 (więcej na stronie: 116111.pl) prowadzony przez współpracującą z nami Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

12. Dlaczego nie mogę się do was dodzwonić?

Nasz telefon jest czynny w każdy wtorek od 19 do 22. Jeśli trafisz na zajętą linię, prosimy Cię o cierpliwość i spróbowanie ponownie po pewnym czasie. Staramy się odbierać wszystkie telefony i każdej dzwoniącej osobie udzielić wsparcia.

13. Ile kosztuje telefon do was?

Połączenie z telefonem wsparcia jest bezpłatne na terenie całej Polski – niezależnie od tego, czy dzwoniący korzysta z telefonu komórkowego, czy stacjonarnego.

14. Kto finansuje waszą Inicjatywę?

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” istnieje dzięki zaangażowaniu wolontariackiemu. Działania wymagające profesjonalnego przygotowania finansowane były najpierw wyłącznie z dobrowolnych wpłat, a od 2023 r. także przez Fundację Świętego Józefa KEP. W roku 2023 FŚJ wsparła dyżury telefoniczne i prowadzenie grupy wsparcia. Rozwój naszych działań można dodatkowo wesprzeć dobrowolną darowizną od osób fizycznych wpłacaną na konto bankowe Inicjatywy, bezpośrednio lub za pośrednictwem portalu Patronite.pl (https://patronite.pl/zwk).

Wsparcie inicjatywy „Zranieni w Kościele”

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” ruszyła w oparciu o wytężoną pracę wolontariacką kilkunastu osób. Od 2023 r. nasze działania są współfinansowane z grantu przyznanego przez Fundację Świętego Józefa KEP. Abyśmy mogli rozwijać działalność, prosimy o wsparcie oraz o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o Inicjatywie.

1. Patronite

Dołącz do grona Patronów Inicjatywy „Zranieni w Kościele” i zapewnij jej stabilną działalność:

patronite.pl/zwk

2. Przelew bankowy

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24 A
00-227 Warszawa

nr konta:
26 1140 2062 0000 4445 3900 1003

tytuł przelewu:
darowizna na cele statutowe

(darowizny mogą być odliczane od dochodu w rozliczeniu podatkowym)

3. Przekazanie 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego

Aby przekazać przekazać 1% na rzecz Inicjatywy „Zranieni w Kościele”, wpisz w odpowiednie miejsce w rozliczeniu PIT nr KRS Klubu Inteligencji Katolickiej: 0000034785, a jako cel szczegółowy podaj nazwę Inicjatywy: „Zranieni w Kościele”.

4. Powieszenie plakatu informującego o Inicjatywie

Ważną formą wsparcia jest osobiste zaangażowanie w promocję Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Naszym celem jest dotarcie z informacją o Telefonie wsparcia do jak największej liczby osób. Możesz pomóc nam rozpromować Inicjatywę, m.in. umieszczając nasz plakat w swojej parafii. Plakat informacyjny możesz pobrać w wersjach:

do wydruku w drukarni w formatach: A3 lub A4;

do wydruku na drukarkach domowych w formatach: A3 lub A4.Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

Plakaty informacyjne do wydruku w drukarni

Plakat A3

Plakat A4

Plakaty informacyjne do wydruku na drukarkach domowych

Plakat A3

Plakat A4

Pozostałe materiały do druku

Grafika dla prasy

Pozostałe materiały do internetu

Baner (wymiary dostosowane do zdjęcia w tle na Facebook)

Plakat

Inne

List Prymasa do księży

List do osób skrzywdzonych przemocą seksualną przez ludzi Kościoła